четвъртък, 21 юни 2018 г.

По-високи цени за електронния скрап

    Пролетта на 2018 г донесе по-високи цени за електронния скрап в пунктa на Ecorec. Повишението е с 10-20% и идва на фона на леко понижение на цената на златото на световните пазари. BG scarp също леко повишиха изкупната цена по някои позиции. Нова позиция в изкупуваните номенклатури са цели смартфони, които в двата пункта се изкупуват по 6 лв/кг. Има опасност тендеднцията за спад на цената на златото да повлияе и на цената на електронния скрап, така че - побързайте да предадете платките на все още по-високите цени.

вторник, 13 февруари 2018 г.

Изкупуване на всякакви буркани

    Пунктът на Енвиреко в София (нанесен на картата от май 2015 г.) разшири списъка с изкупуваните модели буркани и вече изкупува всякакви модели буркани. Новината бе потвърдена от служители в пункта, както и на таблото на входа. Така по-популярните модели по-големи буркани се изкупуват по 7-8 стотинки на брой, а всички останали - по 5 стотинки на брой. Допълнително удобство, е че пункт изкупува и стъклени буркани и бутилки на килограм, макар и на по-ниска цена.