сряда, 31 август 2016 г.

Поскъпването на златото - ще се отрази ли на цената на компютърния скрап?

   От края на пролетта златото регистрира повишение и вече трайно се търгува над 1300 $ за тройунция. Естественият въпрос, който вълнува всички, предаващи компютърен скрап е, дали изкупните цени на платките ще се повишат.
   Основание за това могат за се намерят в коригираните нагоре изкупни цени на германските търговци на електронен скрап. Допълнителен светъл лъч надежда даде и увеличението на цената на платките от флопидискови устройства на Ecorec, която вече е 12 лв/кг.
  Българският пазар обаче не изглежда готов за други корекции. Предлагането, макар и с лятно затишие, не е спряло в очакване на по-високи цени. Повишението на цена на златото е едва около 5%. Изкупвачите на електронен скрап са предпазливи и изглежда, че по-скоро ще използват текущото поскъпване като застраховка срещу евентуално бъдещо падане на цените. Засега очакването за по-високи изкупни цени остава само една надежда.

 Кога ще се увеличат и изкупните цени?

   Този много практичен въпрос има различни отговори, но тъй като преди години имаше известни колебания на цената на златото нагоре и надолу над текущите нива, има известна база, върху която могат да се градят обосновани предположения. Считаме, че в близко време пазарът ще остане без сериозно раздвижване от странични фактори, като законови промени или навлизане на нов голям конкурент. Евентуално ново повишение на цената на златото ще стимулира активността на нови дребни изкупвачи, които имат запаси от компютърни платки. За запазване на пазарния си дял, старите играчи ще се наложи в даден момент да увеличат цените си и считаме, че при трайно (над един месец) задържане на цената на златото над 1380 - 1400 $ за тройунция изкупните цени ще бъдат коригирани нагоре.